Aktuality obce Lovčice 2011

10.12.2011

Rok 2011 byl spojen s přípravou mnoha investičních akcí. Prvním krokem k této velké stavbě byla výstavba kanalizace v části obce Putánka a její napojení do stávající kanalizace na hrázi, a to ještě před zahájením stavby silnice 4301/III průtah Lovčice putánka. K nově vystavěné silnici a podélnému stání se zbudoval bezbariérový chodník a autobusový záliv. Zvýšil se tak bezpečnost chodců i cyklistů, neboť v této části obce chodník dosud nikdy nebyl a občané chodili po hlavní silnici, kde je vysoká frekvence motorových vozidel. V nově vzniklé ulici U Vodojemu bylo vybudováno veřejné osvětlení za více než 200 tisíc korun, kdy 78 000 korun bylo zajištěno z dotací.  

Fotogalerie

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD