Aktuality obce Lovčice 2012

05.12.2012

V roce 2012 se díky dotacím JMK podařilo opravit hasičské auto, oplotit prameniště a vyměnit okna v budově kulturního domu. Za podpory dotací Evropské unie a pozemkového úřadu byly vybudovány polní cesty C 101 a C 201, vedoucí od fotbalového hřiště po les, a byla také upravena plocha za fotbalovým hřištěm, čímž se zvětšil náš sportovní areál. V mateřské škole jsme opravili ložnice pro děti, v budově školy proběhly stavební úpravy vstupu, šaten a jídelny. V ulici u hasičky jsme opravili vodovod a podnikli další kroky k havarijní opravě vodovodního řadu v celé obci. Vybudovali jsme dvě autobusové zastávky včetně stylových čekáren v katastru obce Lovčice, abychom zpříjemnili cestování všem návštěvníkům, turistům, rekreantům i místním obyvatelům dojíždějícím za prací. Projekt byl dílčím příspěvkem k naplnění vzájemně provázaných strategických rozvojových cílů obce Lovčice ke zkvalitnění infrastruktury pro podnikání a cestovní ruch k posílení regionální ekonomiky.

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD