Aktuality obce Lovčice 2013

18.12.2013

V roce 2013 jsme nelenili. Vyměnili jsme vchodové dveře v budově kulturního domu, abychom předešli úniku tepelných ztrát ve vestibulu. Ve škole jsme zrekonstruovali jednu třídu pro žáky pátého ročníku, v budově obecního úřadu jsme provedli kompletní rekonstrukci obřadní místnosti. Budova obecního úřadu dostala novou fasádu, nové vchodové dveře, provedli jsme veškeré klempířské práce a zateplili stropy nad druhým podlažím.
Dokončili jsme výstavbu chodníků U vodojemu a část chodníku Na hrázi. Vybudovalo se parkovací stání v ulici Hliníky, u fotbalového hřiště, u hasičky a předláždila se uličku u Šprtového směrem do Záhumení k mostu.
Opravili jsme budovu hasičské zbrojnice – vyměnili okna, udělali novou fasádu a veškeré klempířské práce, vybudovali jsme pánské a dámské toalety. Velká část těchto prací byla financována z dotace Jihomoravského kraje, která činila 200 000 korun. Zbývajících 35 000 korun bylo financováno z obecních finančních prostředků. Koncem roku dostala zásahová jednotka dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 79 000 korun na pořízení výzbroje a výstroje. Zakoupila tak centrálu, 2 sady hadic, rozdělovač, rukavice, 1* přilbu, kukly a pracovní oděvy. 
Podařilo se nám získat dotaci z ministerstva obrany na opravu pomníků obětem 1. a 2. světové války a hrobu padlých rumunských vojáků. Oprava těchto pomníků byla z velké části financována ministerstvem obrany, zbývající část z obecních finančních prostředků. Současně  s opravou pomníků jsme opravili havarijní stav vodovodu v prostorách parkoviště u fary, kolem pomníku padlých až po dům rodiny Bořeckých. 
Závěrem roku jsme dostali oznámení o poskytnutí dotace na úpravu návsi, díky níž jsme v centru obce mohli vybudovat komplexně řešené prostranství pro širokou veřejnost - parkoviště, osvětlení, osadit novou zeleň a významně doplnit mobiliář. Peníze na stavbu byly poskytnuty z Regionálního operačního programu jihovýchod. Součástí obnovy byla i oprava fary a nedaleké školní budovy, která o rok později prodělala komplexní opravu včetně zachování historického vzhledu průčelí budovy. Obec získala dotaci určenou k regeneraci základní školy a mateřské školy z Operačního programu životního prostředí na zateplení obvodového pláště a výměnu oken ve dvorním traktu. Dále byly zatepleny všechny stropní konstrukce. Dotace byla poskytnuta ve výši 3 482 368 korun.
Údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu chodníků a obecních komunikací, drobné stavební práce a opravy zajistila Správa majetku obce zaměstnanci na veřejně prospěšné práce. Mzdové prostředky těmto zaměstnancům byly čerpány přes úřad práce z fondů Evropské unie. Díky práci zaměstnanců na VPP se nám podařilo ušetřit finanční prostředky obce. 
 

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD