Aktuality obce Lovčice 2015

14.12.2015

Rok 2015 První velkou stavbou, kterou nešlo přehlédnout, byla stavba Lovčice kanalizace ,,A“ výtlak odpadních vod. Jednalo se o stavbu odkanalizování obce Lovčice přes čerpací stanici, která byla umístěna pod bývalým JZD. Z tohoto místa jsou odpadní vody přečerpávány do Ždánic ČOV.
Zahájení výstavby a předání staveniště bylo 10. srpna 2015, kdy se začala stavět přečerpávací stanice a u Padělků se zahájila stavba kanalizace směrem do Záhumení s tím, že kompletní stavba musela  být dokončena v září příštího roku. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší stavbu, jakou kdy obec Lovčice realizovala a samozřejmě i financovala. Historicky největší investice, kterou kdy obec Lovčice uskutečnila, odpovídala rozsahu výstavby. 
Další stavbou bylo dokončení a předání zateplení Základní a mateřské školy Lovčice, jejíž termín realizace byl prodloužen kvůli havarijnímu stavu stropu a střechy nad tělocvičnou. Při realizaci zateplení fasády školy v minulém roce jsme totiž narazili na velký problém - zjistilo se, že trámy, krovy a záklop (desky) jsou shnilé. Byl proveden průzkum, jak s našimi zastupiteli, tak i se znalcem VUT, který vypracoval znalecký posudek a potvrdil, že strop se musí opravit nebo zbourat. Proto jsme museli rozhodnout, jak nejlevněji tuto havárii vyřešit a také jsme požádali o dotaci na Jihomoravském kraji. Rekonstrukce byla provedena v červenci a srpnu za peníze ze získané dotace Jihomoravského kraje ve výši 140 000 korun. Kompletní cena zateplení i s rekonstrukcí činila 488.988,55 korun bez DPH. 
Na víceúčelovém hřišti jsme dokončili zázemí pro sportovce. Jednalo se o stavbu, která má na délku 28 m a šířku 8 m a která v sobě skrývá 4 šatny, 2 sprchy a 2 WC. Zároveň při otevření zázemí pro sportovce bylo uvedeno do provozu i dětské hřiště, které bylo vybudováno hned vedle víceúčelového hřiště. Na realizaci tohoto projektu schválilo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dotaci 50 % z celkového rozpočtu stavby, která činila 2.213.829 korun. K vybavení patřily také prvky venkovního fitness - zařízení COLMEX - pro seniory a dospělé, konkrétně rotoped, elipsovité zařízení, procvičení pasu, bradla a šlapadlo. Na pořízení jsme dostali nadační příspěvek 106 406 korun od Nadace správného životního stylu a společností COLMEX s.r.o. (celková hodnota tohoto projektu je 206 386,- Kč, obec Lovčice zaplatila jako spoluúčast 99 980,- Kč za pět prvků venkovního fitness).
MND a.s. poskytly obci Lovčice grant ve výši 100 000 korun na hliníkové fotbalové branky a úpravu střídaček, které byly osazeny a namontovány. 
Pro zvýšení bezpečnosti občanů vyrostlo před obchodem Hruška zábradlí. Se zastupiteli jsme probírali varianty ocelového a nerezového provedení. Zastupitelstvo obce se nakonec rozhodlo pro variantu nerezovou, aby zábradlí bylo sladěno se zábradlím na návsi.
Vedení obce Lovčice schválilo zhotovení nových webových stránek, které doznaly zásadních změn nejen po grafické stránce. Nově zde byly zařazeny sekce jako mluvené slovo, verze pro seniory, životní situace, registr smluv apod.
V roce 2015 také došlo k pročištění Lovčického potoka na dolním konci obce z důvodu zanešení a hrozby zaplavení jeho okolí při větším množství srážek. V návaznosti se řešila také stavba Lovčický poldr, pro nějž je připravena stavební dokumentace. Tato stavba má řešit zadržení stoleté vody, která v 70. letech 20. století zaplavila celou obec.
 

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD