Folklor

30.09.2017

Tento víkend jsem pojal trochu jinak. Místo rozdávání růží, jelikož jsme na Jižní Moravě, jsem vyrazil za folklorem. V Šardicích na stavění máje, do Ostrovánek, kde stárci zvali na hodovou zábavu a samozřejmě na zábavu do Snovídek i Nemotic. S premiérem Bohuslavem Sobotkou jsem se zúčastnil posvěcení hasičského auta v obci Násedlovice.

Fotogalerie

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD