Václav Tvrdý

  • Narozen v roce 1979 v Kyjově (37 let)
  • Ženatý, otec dvou synů
  • Starosta obce Lovčice
  • Dříve majitel stavební firmy
  • Propagátor bohatého života v malých obcích s důrazem na udržování místních tradic na jižní Moravě, zejména moravského folkloru, krojů a příbuzných aktivit
  • Fanoušek a podporovatel hasičů a fotbalu
  • Člen ČSSD a předseda OVV okresu Hodonín

„Záleží mi na tom, aby jihomoravské obce byly pěkné, čisté, moderní, současné, dostupné i bezpečné – prostě pro život.“

Kdybych měl stručně vyjádřit, co bych si přál a o co bych se chtěl zasadit jako krajský zastupitel, pojmenoval bych svůj hlavní cíl SPOKOJENÝ ŽIVOT NA VENKOVĚ. Mám k venkovu, a zvláště k tomu moravskému, hluboký vztah. Jako starosta obce s osmi sty obyvateli si dokáži do detailu představit, jak život na vesnici reálně funguje. Pocházím z Lovčic u Kyjova na Hodonínsku, kde celý život žiji a pracuji. Během šestiletého starostování jsem se podílel na zvelebování obce, ať už šlo o rekonstrukci školy, vybudování víceúčelového hřiště včetně zázemí pro sportovce, vybudování kanalizace a nového vodovodu, oprav silnic a chodníků a dalších aktivit. Byl bych rád, aby krajské zastupitelstvo na venkov nezapomínalo a podporovalo jeho tradice i aktivní život vč. malých obcí. O to se budou snažit i v případě zvolení do zastupitelstva Jihomoravského kraje, do něhož kandiduji za ČSSD.

Jaké jsou moje priority a proč?

1) Rozvoj moderního venkova

Pod tímto pojmem si představuji aktivní vesnice, ve kterých se bude dobře žít nejen starousedlíkům, ale i mladým rodinám, které se zde natrvalo usadí, najdou zde nový domov a možnosti pro svůj aktivní život. Ideální moravská vesnice, jakou bych chtěl vidět na Hodonínsku i za deset let, by měla mít fungující infrastrukturu, mladým rodinám by měla nabídnut stavební místa a pracovní príležitosti. Je třeba, aby v každém okrese byla dostupná kvalitní zdravotní péče a zajištěna péče o seniory.

2) Bezpečná a dobře udržovaná dopravní infrastruktura

Dopravní obslužnost, díky které se lidé bezpečně dostanou do práce, do školy či za zábavou, je nezbytným předpokladem ke spokojenosti obyvatel všech věkových kategorií. K výstupům, které vidím jako klíč k naplnění tohoto bodu a rád bych jim věnoval pozornost, patří především opravené silnice v obcích, dopravní značení, osvětlené přechody pro chodce, zvýšený dohled na dodržování rychlosti v obcích a budování cyklostezek.

3) Podpora regionální kultury a tradic, občanských spolků a sdružení

Mám silný vztah ke krojům i k jihomoravskému folkloru a jsem přesvědčen, že zachování tradic na venkově je důležité. Někdy je to jediný důvod, proč do obcí přijíždějí návštěvníci ze sousedství z jiných měst i cizích zemí, ale především se jedná o aktivity, jenž přispívají k soudržnosti lidí, kteří v dané obci žijí. Od dětství jsem účinkoval ve folklórním souboru, v mládí jsem měl čest stárkovat na hodech. Rád si oblékám lovecký kroj a účastním se s celou mojí rodinou folklórních slavností s národopisným kroužkem Habřéci, který má v Lovčicích dlouholetou tradici. Starší syn vystupuje s Lovečánkem a mladší, dvouletý František, byl již v loňském roce v průvodu na Slováckém roku v Kyjově. Vždy, když si obléknu lovecký kroj, cítím hrdost a úctu ke svým předkům. Nikdy nesmíme zapomenout na své kořeny a našé historii. Je třeba podporovat ty občany, kteří se ve svém volnu věnují udržování tradic a rozvíjejí činnost takto zaměřených spolků a sdružení.

4) Sportující děti a mládež, fungování sportovních klubů a týmů

Sport k životu obcí patří stejně jako kultura. Je důležitý pro zdravý rozvoj dětí a posiluje týmového ducha obce. Já osobně již deset let aktivně pracuji v TJ FK Sokolu Lovčice, kdy klub zajišťuji po organizační stránce a zaměřuji se na práci s dětmi v rámci fotbalových tréninků starší přípravky a částečně organizací i pro muže. Těší mě, že mládež má o sport stále zájem. Mužů, žáků a přípravky se účastní kolem 50 občanů a nejen kluků, i z řad děvčat máme pár výborných fotbalistek. V naší obci děti netráví volný čas jen u počítače a vedu k tomu i své děti. Vidím podporu sportu a především sportování dětí jako důležitou součást zdravého životního stylu na venkově a budu, jakkoliv to bude možné, tyto aktivity a vytváření prostředí pro ně podporovat.

5) Péče o životní prostředí jako přirozená součást života

Omezení kácení lesů, regulace pěstování řepky, budování suchých poldrů, omezení výstavby obchodních center a slunečních elektráren na úrodné půdě, šetření s vodou. To jsou pro mne důležité priority v oblasti péče o životní prostředí. Chci podporovat smysluplné projekty na ochranu životního prostředí a propagací péče o životní prostředí. I jednoduché kroky vedou ke zlepsení. V obci podporujeme občany v třídění odpadů z domácnosti a výsledky jsou vidět!

Na závěr bych chtěl Vás občany obce ujistit, že když kandiduji a i když bych byl v zastupitelstvu JMK, tak vždy zůstanu v obci dále (i jako starosta) a dále se budu snažit o rozvoj naši obce a podporovat vše co bude možné a co bude v mích silách. Však máme před sebou hodně plánů, rozjetých projektů a dalšího rozvoje v naši obci. Vedení JMK i ČSSD nám za posledních 6 let co starostuji v obci hodně pomohla, veškeré projekty co obec zažádala na kraji nám byly přiděleny i podpora spolků v obci každým rokem byla pravidlem a věřím, že pravidlem zůstane i nadále.

Prosím o vaši podporu, přijďte k volbám

Děkuji

Václav Tvrdý
starosta obce Lovčice

Fotogalerie

Úvodní slovo

Pocházím z krásné vsi Lovčice nedaleko Kyjova, kde jsem se v roce 1979 narodil. Svému okresu a obci ale zůstávám věrný celý život. Dnes zde spolu se ženou vychováváme dva skvělé syny a já se již sedmým rokem věnuji zvelebování Lovčic z pozice starosty.

Několik let jsem působil jako ředitel stavební firmy. Obecní dění mi však vždy zůstávalo blízké. Chtěl jsem, aby Česká republika nabízela lidem kvalitní a aktivní život nejen ve městě, ale i na venkově.

Václav Tvrdý na Facebooku Václav Tvrdý na Twitteru Obec Lovčice IDS JMK ČSSD